Kody pocztowe: Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn ma jeden kod pocztowy dla całej miejscowości.

Kod pocztowy: 22-460

Szczebrzeszyn

22-460
Jan Przykładowy
Przykładowa 1
22-460 Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn – miasto w Polsce w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, siedziba gminy Szczebrzeszyn, nad rzeką Wieprz. Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Szczebrzeszyn liczył 4964 mieszkańców.
Przez Miasto przebiega droga krajowa nr 74 Położony jest w historycznej ziemi chełmskiej. Niegdyś gród obronny na trakcie kijowskim. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1352 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim.
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego.
Szczebrzeszyn posiada prawa miejskie od 1352 roku (nadane przez Kazimierza Wielkiego); w czasie reformacji miasto było ośrodkiem kalwińskim. Ścierały się tutaj różne kultury i religie: katolicy, żydzi, kalwini, bracia polscy. O przeszłości świadczą pozostałe budowle: barokowy przyklasztorny kościół św. Katarzyny, cerkiew o charakterze obronnym z XV wieku, synagoga. Obrazu dopełnia jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy – kirkut ze swoimi macewami.
Ze Szczebrzeszyna pochodzi polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych – Piotr Krasny.
Z Michalowa k. Szczebrzeszyna wywodzi się ród Kaczorowskich – matki Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.
Miasto to znane jest m.in. z wiersza Jana Brzechwy ze słowami „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”, dlatego umieszczono tu drewniany pomnik świerszcza grającego na skrzypcach przy malowniczym źródełku. W całym mieście jest kilka pomników świerszczy, m.in. przed Ratuszem.
W mieście od 2015 r. odbywa się Festiwal Stolica Języka Polskiego organizowany latem przez Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń.
*informacje oznaczone Wiki pochodzą w Wikipedii. Informacje oznaczone AI zostały wygenerowane lub dopasowane dla Ciebie przez sztuczną inteligencję. Informacje powinny być prawdziwe, ale traktuj je z dystansem. Niech to będzie zabawa! Dane do mapy pochodzą z OSM i zostały przygotowane automatycznie. Kody TERYT pochodzą z GUS. Kody pocztowe, nazwy miast i ulic zostały przygotowane z oficjalnych danych. Do danych z Wikipedii, OSM i AI masz dostęp bezpośrednio w aplikacjach pakietu Firma 365. Dowiedz się więcej i wykorzystaj AI w swojej firmie!
© Studio JZK, 1992-2024 · Wszelkie prawa zastrzeżone.
· 3.236.143.154 · 2024-06-24 21:66 [0 ms]