Kody pocztowe: Tuliszków

Tuliszków ma jeden kod pocztowy dla całej miejscowości.

Kod pocztowy: 62-740

Tuliszków

62-740
Jan Przykładowy
Przykładowa 1
62-740 Tuliszków

Tuliszków

Tuliszków – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie tureckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tuliszków.
Przed II wojną światową Tuliszków do 1 kwietnia 1938 roku administracyjnie należał do województwa łódzkiego. Po tej dacie przeszedł do województwa poznańskiego. Natomiast od 1 kwietnia 1939 roku należał do powiatu tureckiego.
W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego.
Miasto Tuliszków położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, ok. 13 kilometrów na południe od Konina, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 oraz drogi wojewódzkiej nr 443.
Pod względem historycznym Tuliszków leży we wschodniej Wielkopolsce, w Kaliskiem. W drugiej połowie XVI wieku położony był w powiecie konińskim województwa kaliskiego.
Miasto położone jest na Wysoczyźnie Tureckiej, na terenie pagórkowatym (jest to obszar związany genetycznie ze zlodowaceniem środkowopolskim). Charakterystyczne dla okolic są izolowane pagóry, porozdzielane szerokimi dolinami rzecznymi o płaskim, zazwyczaj podmokłym dnie.
Obok miasta przepływa Pokrzywnica, niewielka rzeka dorzecza Warty.
Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 3371 mieszkańców.
Miasto Tuliszków 2023 roku zostało ogłoszone 6. najbardziej niebezpiecznym miastem w Polsce.
*informacje oznaczone Wiki pochodzą w Wikipedii. Informacje oznaczone AI zostały wygenerowane lub dopasowane dla Ciebie przez sztuczną inteligencję. Informacje powinny być prawdziwe, ale traktuj je z dystansem. Niech to będzie zabawa! Dane do mapy pochodzą z OSM i zostały przygotowane automatycznie. Kody TERYT pochodzą z GUS. Kody pocztowe, nazwy miast i ulic zostały przygotowane z oficjalnych danych. Do danych z Wikipedii, OSM i AI masz dostęp bezpośrednio w aplikacjach pakietu Firma 365. Dowiedz się więcej i wykorzystaj AI w swojej firmie!
© Studio JZK, 1992-2024 · Wszelkie prawa zastrzeżone.
· 100.28.227.63 · 2024-06-15 04:66 [0 ms]