Kody pocztowe: Wiązowna

Wiązowna ma jeden kod pocztowy dla całej miejscowości.

Kod pocztowy: 05-462

Wiązowna

05-462
Jan Przykładowy
Przykładowa 1
05-462 Wiązowna

Wiązowna

Wiązowna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna.
Wieś dzieli się na trzy sołectwa: Wiązownę Gminną (804 mieszkańców), Wiązownę Kościelną (1211 mieszkańców) oraz Osiedle Parkowe (170 mieszkańców).
W Wiązownie Kościelnej przy ulicy Kościelnej znajduje się kościół, wybudowany w latach 1794–1797. Parafia jest pod wezwaniem św. Wojciecha.
Wieś szlachecka Wiezowno położona była w 1580 roku w powiecie warszawskim ziemi warszawskiej województwa mazowieckiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa warszawskiego.
Miejscowość jest siedzibą gminy Wiązowna.
Bogactwem Wiązowny jest przyroda; ponad 70% obszaru całej gminy objęte jest różnego rodzaju formami ochrony (rezerwaty przyrody, Mazowiecki Park Krajobrazowy itp.). Obszary chronionego krajobrazu, które obejmują swoim zasięgiem większość terenów leśnych, łąkowych i polnych, położone są w centralnej i południowej części gminy. Ochroną objęte są również rzeki Świder i Mienia wraz z dolinami (pow. 238 ha).
Co roku w Wiązownie odbywa się półmaraton Wiązowski.
Nierzadko spotkać można błędną formę deklinacji nazwy miejscowości. W normatywnej polszczyźnie nazwa ta powinna przyjmować rzeczownikowy paradygmat odmiany, nie przymiotnikowy (np. do Wiązowny, w Wiązownie; formy zakończone na -nej nie mają aprobaty preskryptywistów).
*informacje oznaczone Wiki pochodzą w Wikipedii. Informacje oznaczone AI zostały wygenerowane lub dopasowane dla Ciebie przez sztuczną inteligencję. Informacje powinny być prawdziwe, ale traktuj je z dystansem. Niech to będzie zabawa! Dane do mapy pochodzą z OSM i zostały przygotowane automatycznie. Kody TERYT pochodzą z GUS. Kody pocztowe, nazwy miast i ulic zostały przygotowane z oficjalnych danych. Do danych z Wikipedii, OSM i AI masz dostęp bezpośrednio w aplikacjach pakietu Firma 365. Dowiedz się więcej i wykorzystaj AI w swojej firmie!
© Studio JZK, 1992-2024 · Wszelkie prawa zastrzeżone.
· 44.210.151.5 · 2024-07-13 01:77 [0 ms]